Regelgeving

De bouwregelgeving  is voor de adviseurs en bouwers vastgelegd in het Bouwbesluit, voor wat betreft de bouwconstructie wordt verwezen naar NEN-normenen CUR-rapporten. Theoretisch staan hier alle regels in voor de belastingen en het rekenen met o.a. staal, beton, hout en metselwerk. Elke bouwaanvraagwordt getoetst aan het bouwbesluit (landelijke regels) en lokale regels. Als alles is goedgekeurd krijgt u een bouwvergunning en kan met de bouw worden begonnen.In de nabije toekomst (medio 2012) worden de Nederlandse NEN-normen vervangen door de Europese Eurocodes, de Eurocodes zijn een kompleet nieuwe regelgeving.

Naast de rekenregels moet de constructeur zich uiteraardhouden aan de natuurkundige wetmatigheden. Het natuurkundige deel waar de constructeur zich voornamelijk mee bezig houdt, is de statische mechanica. De constructieve onderdelen worden belast op normaalkrachten, dwarskrachten en momenten.