Fasering

Traditioneel wordt een project ontwikkeld in 3 (hoofd) fasen, de ontwerp-, de bestek- en de werkfase. Elke volgende fase is verder uitgewerkt, bevat meer details en is minder flexibel. Bij elke fase is er een begroting te maken en is het project hier op aan te passen. Door tijdgebrek en economische factoren worden er steeds vaker fases overgeslagen. Helaas leidt dit in de uitvoering vaak tot vertraging en onnodig extra werk.