Aanpak

NP constructies is een modern en dynamisch adviesbureau dat zich geheel heeft toegelegd op bouwconstructie.  Bouwconstructie is zekerheid. Het geraamte van een gebouw is het meest essentiële onderdeel ervan. Het waarborgt de stabiliteit en standzekerheid, ook onder de meest extreme omstandigheden. Bovendien biedt het de gebruiker van het bouwwerk de zekerheid zich in een veilig gebouw te bevinden.

Stabiliteit

Elk gebouw wordt belast door verticale en horizontale krachten, zoals sneeuw, mensen, meubilair, machines, wind, water en grond. Deze moeten door de constructie worden opgenomen en aan de fundering worden afgedragen. Dat de Eiffeltoren nog steeds rechtop staat is mede te danken aan het inzicht van de constructeur. Hij wist op de juiste wijze de stabiliteit te vertalen in een schema van driehoeken. Wat geldt voor de Eiffeltoren, geldt voor elk kantoor en voor elke bedrijfshal en woning. Het is van groot belang de voorzieningen voor de stabiliteit zo te kiezen, dat deze optimaal geïntegreerd worden in het ontwerp van de architect. Zo kunnen de gevels worden gebruikt, wanneer er niet teveel raam- en deuropeningen in voorkomen. En/of de binnen wanden van het gebouw kunnen de stabiliteit leveren. Andere oplossingen zijn het stijf maken van de wand-vloeraansluitingen en het uitkragen van de fundering. Bij staalconstructies gebruiken we hiervoor vaak kruisverbanden. NP constructies is gespecialiseerd in het oplossen van stabiliteitsproblemen. Van eengezinswoning tot bedrijfsgebouw. Zo wordt bij elke constructie naar een verantwoord evenwicht gestreefd tussen economische en constructieve aspecten.

Standzekerheid

De oude bouwmeesters adviseerden reeds bouwwerken op rotsgrond te funderen. Helaas beschikken wij in Nederland niet over een dergelijke ondergrond. Wij zijn genoodzaakt andere oplossingen te bedenken om een gebouw de vereiste standzekerheid te geven. Die oplossingen zijn in ruime mate gevonden. Zo heeft ons land al eeuwen goede ervaringen met houten paalfunderingen. Tegenwoordig zijn veel nieuwe paaltechnieken in gebruik: o.a. prefab betonpalen, boorpalen, pulspalen, frankipalen, vibropalen en diepwanden. We kennen we ook de mogelijkheid van funderen op staal. Door middel van een verbrede voet wordt de funderingsdruk gespreid en door de vaste zandlaag opgenomen. NP constructies adviseert u, samen met een grondmechanisch adviseur, graag over al deze funderingstechnieken. NP constructies heeft zowel in het westen als in het noorden van ons land veel ervaring opgebouwd in het ontwerpen van funderingen ten behoeve van een optimale standzekerheid. De gewichtsberekening geeft inzicht in de positie en de grootte van de belasting op de fundering.

Sterkte

De sterkte van een gebouw is niet alleen afhankelijk van de fundering en stabiliteit. Alle afzonderlijke onderdelen hebben hun eigen sterkte. Van vloer tot latei en van balk tot kolom. De zwakste schakel bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van de constructie. Doorbuiging en draagkracht hebben gewoonlijk de grootste aandacht. Daarbij wordt beslist niet gestreefd naar een zo groot en zo zwaar mogelijke constructie, maar juist naar slanke liggers en kolommen, waarbij tevens aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Zo levert een goede constructie een maximale bijdrage aan de schoonheid van het ontwerp en de leefbaarheid van het gebouw. NP constructies wordt graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het ontwerp van een project. Alleen zo kan een economische constructie bijdragen tot een optimale draagkracht.

Details

De details worden meestal uitgewerkt door de leveranciers, NP constructies controleert de leveranciers op de constructieve uitgangspunten.