Woningversterking

NP Constructies heeft zich gespecialiseerd in de versterking van bestaande woningen en/of bedrijfspanden met als doel het verlagen van de veiligheidsrisico’s door geïnduceerde aardbevingen en bodemdalingen voor bewoners en omstanders.

Door versterking van de constructie wordt een gebouw veiliger gemaakt doordat deze beter bestand is tegen de effecten van aardbevingen. Dit kan betekenen dat de schoorsteen is vervangen door een lichtgewicht versie of dat er een totaalplan ligt voor de verbouw van een huis. Met het uitvoeren van bepaalde maatregelen aan een gebouw worden veiligheidsrisico’s voor bewoners en omstanders verlaagd.

Wat betekent bouwkundig versterken?

Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van uw woning structureel sterker wordt en beter bestand is tegen aardbevingen. Het gaat om maatregelen zoals het versterken van de verbindingen tussen de vloeren en wanden, het versterken van vloeren en muren, het vervangen van muren of de fundering versterken. Nadat een woning bouwkundig versterkt is, kan er bij een aardbeving nog steeds schade ontstaan. De kans op zware schade is wel aanzienlijk kleiner geworden.

In Nederland geldt wetgeving over hoe er veilig gebouwd moet worden. Deze regelgeving is vastgelegd in het Bouwbesluit. Aardbevingsbestendig bouwen is niet opgenomen in deze bouwregelgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dat nu en is er een richtlijn opgesteld. Dat is de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen die op 18 december 2015 door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is gepubliceerd. Op termijn wordt deze NPR opgenomen in het Bouwbesluit. Het opstellen van een definitieve bouwnorm duurt lang omdat er veel partijen bij betrokken zijn en de impact groot is. Tot die tijd is de NPR 9998 de richtlijn als het gaat om aardbevingsbestendig bouwen in Nederland.

Bron: Centrum Veilig Wonen