Doorbraak

U wilt een doorbraak in de wand tussen de keuken en de woonkamer.

Is de muur dragend? Beton, metselwerk, hout of gips? Na bestudering van de tekeningen en/of de situatie ter plaatse kan dit worden beoordeeld! Dit kan al vanaf € 250,- inclusief BTW.

Als het om een draagmuur gaat, moeten er voorzieningen worden getroffen: een ligger boven de opening. De ligger wordt belast door de bovenliggende wanden, vloeren en dak. De ligger moet sterk genoeg zijn zodat die niet breekt, maar ook stijf genoeg zodat de bovenliggende vloeren en het dak niet hinderlijk doorbuigen en zodat er geen of beperkt scheuren in de bovenliggende wand ontstaan. De ligger mag niet gaan torderen en moet breed genoeg zijn voor de bovenliggende constructie.

De ligger moet voldoende oplegging hebben om de belasting af te dragen op de steunpunten. Als er onvoldoende materiaal aanwezig is moeten er kolommen worden toegepast.

De belasting moet uiteindelijk aan de fundering worden afgedragen. Soms moet er aan de onderzijde nog een ligger worden toegevoegd, om de belasting over voldoende oppervlak te spreiden.

Het is mogelijk dat uw woning een deel van haar stabiliteit uit deze wand haalt, de doorbraak is nu een verzwakking....  Bij onvoldoende stabiliteitsvoorzieningen kan uw woning door bijvoorbeeld wind als een kaartenhuis in elkaar zakken; de losse onderdelen (de kaarten) zijn nog heel, maar het huis is ingestort. De voorgestelde liggers en kolommen worden dan zo gedimensioneerd en aan elkaar verbonden dat ze samen een portaal vormen, het portaal kan de stabiliteit waarborgen.

We kunnen natuurlijk een overdreven zware constructie verzinnen die bij alle doorbraken voldoet. Maar is die dan economisch verantwoord en voldoet de constructie dan aan de wensen van de gebruiker? Waarschijnlijk niet. Mijn doel is altijd om een zo economisch mogelijke en veilige oplossing te verzinnen, die aan alle geldende regels voldoet.