optoppen

Ordina

Het bestaande betonnen skelet is gehandhaafd, een nieuwe gevel en één en lokaal twee extra verdiepingen zijn toegevoegd. Constructief voldeed het bestaande dak ook als vloer. Een lichte staal constructie was nodig voor het nieuwe dak. In de kopgevels is een stabiliteitsverband aangebracht omdat de stabiliteit van het opgepotte gebouw niet was aan te tonen.

Cadensa

Lokatie:                          Zoetermeer Constructie advies:      Corsmit raadgevend ingenieurs Kenmerken:                  Hoogbouw